Zagadnienia na sprawdzian" Krajobrazy Nizin Środkowopolskich"

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

 • położenie nizin na mapie;
 • pasy rzeźby terenu graniczące z nizinami;
 • krainy geograficzne pasa nizin;
 • cechy krajobrazu Nizin będące wynikiem działania lądolodu skandynawskiego;
 • charakterystyczne cechy Niziny Mazowieckiej i Niziny Śląskiej;
 • warunki rozwoju rolnictwa na Nizinie Śląskiej;
 • cechy klimaty poszczególnych nizin;
 • rozmieszczenie parków narodowych na poszczególnych nizinach;
 • niziny mocno i słabo przekształcone przez człowieka;
 • organizmy biorące udział w krążeniu substancji w lesie;
 • charakterystyczne drzewa Białowieskiego Parku Narodowego.

http://www.beataprzyroda.cba.pl/Krajobrazy%20Polski/rysunek_niziny2.jpg